See also

Family of Steven Gordon WHITE and Pamela FREEMAN

Husband: Steven Gordon WHITE (1958- )
Wife: Pamela FREEMAN (1957- )
Children: Tania Enid WHITE (1986- )
Aaron Desmon WHITE (1988- )
Nicolas Robert WHITE (1991- )
Marriage 19 Jan 1980

Husband: Steven Gordon WHITE

Name: Steven Gordon WHITE
Sex: Male
Father: Desmond WHITE (1926- )
Mother: Heather Barbara CRUM (1935- )
Birth 26 Mar 1958

Wife: Pamela FREEMAN

Name: Pamela FREEMAN
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth 10 Sep 1957

Child 1: Tania Enid WHITE

Name: Tania Enid WHITE
Sex: Female
Birth 14 Jun 1986

Child 2: Aaron Desmon WHITE

Name: Aaron Desmon WHITE
Sex: Male
Birth 22 Jul 1988

Child 3: Nicolas Robert WHITE

Name: Nicolas Robert WHITE
Sex: Male
Birth 16 Oct 1991